รูปภาพฟรีลิขสิทธิ์ VS รูปภาพพรีเมี่ยม ต่างกันอย่างไร

ปัจจุบัน เว็บมาสเตอร์ ผู้ดูแลแฟนเพจ Facebook ต่างก็ระมัดระวังการใช้รูปภาพทั่วไปที่หาได้จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งรูปภาพต่าง ๆ นั้นได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การนำภาพที่ไม่รู้ที่มา มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ได้ในอนาคต

หากลูกค้าต้องการหาภาพประกอบบทความ เราสามารถหาให้ได้จากแหล่งที่แจกรูปภาพแบบที่ฟรีลิขสิทธิ์ (เจ้าของอนุญาตแล้ว) หรือหากต้องการภาพที่สวยงามมากขึ้น ตรงประเด็นมากขึ้น ก็สามารถหาภาพได้จากเว็บไซต์ที่ขายภาพแบบพรีเมี่ยม

รูปภาพฟรีลิขสิทธิ์ มีข้อดีคือ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ แต่ทั้งนี้เรามีคิดค่าบริการหารูปภาพตามอัตราที่กำหนด

รูปภาพพรีเมี่ยม มีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดต่อภาพจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการโดยแปรผันตามขนาดของภาพ แม้ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ภาพส่วนใหญ่ก็มีความหลากหลาย ความสวยงามและตรงประเด็นมากกว่ารูปภาพแบบฟรีลิขสิทธิ์